lorem
Конноспортивный комплекс Карцево
Конноспортивный комплекс Карцево
Благотворительный Фонд помощи конникам «ВАНЯ»
Верховая езда

Talisman fan Kartsevo — родословная

Bartele 472 Onne 376 sport Leffert 306 sport + pref Tamme 276
Bontsje ster + pref
Ytsje ster + pref Hearke 254 sport + pref
Korrie ster + pref
Liefke fan 't Brillehof ster Tsjerk 328 sport + pref Feitse 293 pref
Wijkje model + pref + prestm
Zilver Boszorg ster + pref Anton 343 sport
Joys Boszorg ster + pref
Wiepkje van de Waterhoeve kroon Beart 411 sport Jasper 366 sport + pref Olof 315 sport
Antje ut de Mieden ster + prestm
Setske F. ster + pref + prestm Feitse 293 pref
Kingke model + pref
Jetske Oo. ster Tsjerk 328 sport + pref Feitse 293 pref
Wijkje model + pref + prestm
Jikke O. ster Djurre 284
Ynske O. ster